Duurzaam

Duurzaam

Van alle boerderijproducten in GoedeMarkt wordt de mate van duurzaamheid in kaart gebracht. Hier ligt onder meer een footprint module en database met duurzaamheids-gegevens van keurmerken, producten en sectoren aan ten grondslag, met een meritocratisch scoringssysteem en algoritme.

Sterrenfabriek

Wij noemen de Sterrenfabriek de database en rekenmodule waarin alle beschikbare informatie over duurzaamheid systematisch wordt gewogen. Voor elk product ontstaat een relatieve duurzaamheidsscore van nul tot vijf sterren. Een product met meer dan 2,5 sterren scoort dus bovengemiddeld duurzaam. Benieuwd hoe deze score is opgebouwd? Als je doorklikt zie je veel meer details over de samenstelling van de duurzaamheidsscore, gebaseerd op alle beschikbare informatie.

Meritocratisch proces

Op GoedeMarkt wordt zorgvuldig gebruik gemaakt van verschillende data en bronnen. Iedereen kan ontbrekende informatie toevoegen, be­schikbare informatie betwisten en mede bepalen wat een duurzamer product betekent. Het is alsof wij in een bootje zitten, en telkens als iemand een nieuw inzicht inbrengt wordt een nieuw evenwicht (weging van alle factoren) gevonden.

Voortbouwen op ervaring

De Sterrenfabriek bouwt voort op de jarenlange ervaring van GoedeWaar.nl en de ontwikkeling van de Kledingchecker.

Eerlijke prijs ontwikkelingen

GoedeMarkt zet zich in voor een breed-gedragen en transparante eerlijke minimumprijs, inclusief de kosten voor verduurzaming. Dit gaan we baseren op een sectorgemiddelde, aan de hand van beschikbare sectorstudies en eventueel aangevuld met kostprijsberekeningen van bedrijven.

Eerlijke prijs onderzoek in Nederland, lees hieronder.

https://www.gfactueel.nl/Home/Nieuws/2020/2/Prijsonderzoek-telers-mogelijk-basis-protectiewet-540512E/

Ook in België zijn er initiatieven.
https://www.hetmerkvandeconsument.be/