Idee

Idee

Een betere prijs voor duurzamere producten.

Wat is een eerlijke prijs voor de producent?

Op GoedeMarkt wordt de prijs waarvoor het product de boerderij verlaat vooraf bepaald. Dit is een eerlijke prijs, waarbij de kosten voor verduurzaming zijn meegenomen. Ook wordt de mate van duurzaamheid van de producten in kaart gebracht, inclusief eventuele verwerking en transport.

Kies voor aantoonbaar duurzamere boerderijproducten?

Op GoedeMarkt zie je de score op duurzaamheid bij het aanbod van boerderijproducten. Inkopers ontvangen een cashback wanneer ze kiezen voor een duurzamer product. Die cashback wordt betaald uit het footprint fonds.

Van kostenreductie naar waardecreatie.

Als GoedeMarkt eenmaal draait krijgen boeren een betere prijs voor hun aantoonbaar duurzamere producten en worden inkopers gestimuleerd om aantoonbaar duurzamer in te kopen. Niet alleen worden duurzame(re) producten van dichtbij relatief goedkoper, ook werken we toe naar meer binding tussen agrarische ondernemers en eindgebruikers.

Vereenvoudigd rekenvoorbeeld

Stel je voor: verschillende telers bieden hun tomaten aan. De eerlijke prijs wordt bepaald, inclusief de eventuele meerkosten voor verduurzamingsmaatregelen. De inkoper krijgt de prijs te zien, de relatieve duurzaamheidsscore van het product (uitgedrukt in sterren), het aantal kilometers en de logistieke kosten. Afhankelijk van zijn keuze krijgt hij wel of geen cashback uit het footprint fonds.